اینجا مریخ ایران است + عکس

کوه‌های مریخی چابهار یا همان کوه‌های مینیاتوری ادامه رشته کوه‌های زاگرس هستند که امتداد آن‌ها به پاکستان می‌رسد. این کوه‌ها قدمتشان به ۵ میلیون سال پیش باز می‌گردد. حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر از چابهار به سمت بندرگواتر، کوه هایی در سمت چپ جاده دیده می‌شود که به کوه های مینیاتوری یا مریخی و در زبان محلی به «کالانی» یا «آریا» معروف هستند. در توصیف این جاده رویایی باید گفت سمت چپ کوه هایی شبیه به کوه های فیلم های فضایی قرارگرفته و سمت راست نمایی از دریا.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-87/718153-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3