این استاد معروف دانشگاه هم بازنشسته شد/توضیحات نیلی درباره‌ی ماجرا

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1815886/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود نیلی در این نوشتار توضیح داده است: ظرف چند روز اخیر مطالبی پیرامون بازنشستگی من انتشار پیدا کرده است که متعاقب آن، لازم دیدم نکاتی را به اطلاع برسانم. من از نظر سنّی در مقطع بازنشستگی بودم و براین‌اساس، انتظار می‌رفت که در تاریخ ۲۵ دی سال گذشته بازنشسته شوم. دانشگاه درصدد آن بوده که برای من و تعداد دیگری از همکاران، از هیئت امنای دانشگاه اجازۀ تمدید دریافت کند که این اجازه نه فقط برای من، بلکه برای دیگر همکاران هم مورد موافقت قرار نگرفته است.

طبیعی است دلبستگی و علاقۀ وافر من به علم اقتصاد تحت‌تأثیر این نوع تحولات اداری قرار نمی‌گیرد و تا روزی که توانی داشته باشم به فعالیت‌های علمیِ خود ادامه خواهم داد.