این خودرو در ۳ روز ۱۲۰ میلیون‌تومان گران شده‌است/ جدول قیمت‌ها

پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از ابتدای هفته تا امروز ۱۰۰ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان رسیده‌است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش قیمت خودروهای داخلی از ابتدای هفته تا امروز است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن از ۲۴۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۵۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۱ آن نیز از ۳۳۵ میلیون توماندر ابتدای هفته امروز به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۰ آن نیز از ۲۱۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ابتدای هفته تا امروز ۹ میلیون تومان گران شده‌است و به ۲۳۴ میلیون تومان رسیده‌است.

۲۲۳۲۲۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712063/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7

در بین خودروهای پژو نیز جهش قیمت‌ها اتفاق افتاده‌است، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ابتدای هفته تا امروز ۱۵ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲۵ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ابتدای هفته تا امروز ۳۵ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۴۶۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده‌است:

این خودرو در ۳ روز ۱۲۰ میلیون‌تومان گران شده‌است/ جدول قیمت‌ها