این مدل مگان ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورد! + جدول قیمت

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۲

۱۳۸۹

منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/723839-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

قیمت (تومان)


کارکرد

۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.


۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۰

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

برند

مدل / سال ساخت

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۳۹۱

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۱۳۹۱

رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰

۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت روز انواع مگان