بازیگوشی یک گربه در نماز جماعت یک مسجد + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/709952-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گفته رسانه‌های الجزایر، این اتفاق در حالی افتاده که نماز جماعت این مسجد به مناسبت ماه رمضان به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شده است.