بازی بالا و پایین ارز ؛ نمودار رشد قیمت دلار از سال ۹۷ تا به امروز


مهر نوشت:دلار از سال ۹۷ شروع به رشد کرده که علل مختلفی دارد، اما ضریب رشد دلار در سال اخیر کاهش یافته است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1707615/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87