باز شدن سوئیفت برای بانک‌های ایرانی/ آرامش بازار با آزادسازی منابع ارزی تداوم خواهد داشتعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، سوئیفت بانک‌های ایرانی برای انتقال این منابع باز خواهد شد و باید تلاش کنیم تا سوئیفت برای بانک‌های ما باز بماند. 


منبع: https://tn.ai/2957445