بانک مرکزی آمار تورم مسکن را منتشر کند

آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار معمولا اختلاف هایی با هم دارد. به عنوان مثال در خصوص آمار های منتشر شده در خصوص رشد های اقتصادی این اختلاف به وضوح مشخص است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2975887

انتشار آمار تورم مسکن در نزدیکی روز ملی آمار

همچنین در شهریور ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٥.٢ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٨٤.١ درصد) ٨.٩ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته آمار تورم مسکن توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. طبق آمار منتشر شده  در شهریور ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١.٧- درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (0.7- درصد)، 1 واحد درصد کاهش داشته است. گفتنی است منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد.

چرا بانک مرکزی آمار تورم مسکن را منتشر نمی کند؟

لازم به ذکر است بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از حدود 8 ماه پیش  انتشار آمار متوسط قیمت مسکن در تهران را متوقف کردند. اتفاقی که منجر شد دسترسی به داده‌ها محدود شود. اگرچه عدم انتشار آمار تورم ماهانه به نوعی برای جلوگیری از دامن زدن به انتظارات تورمی و التهابات سال گذشته صورت گرفت.

اختلاف آمارهای تورمی بانک مسکن و مرکز آمار ایران

بر همین اساس مثلا بر اساس گزارش بانک مرکزی (طبق آمار منتشر شده در تیرماه) بیشترین رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است که توانسته رشدی 10 درصدی از خود ثبت کند. همچنین بعد از بخش نفت،  بخش صنعت دیگر بخشی است که افزایش با افزایشی 9.5 درصدی جایگاه دوم رشد را به اسم خود ثبت کرده است. گفتنی است بخش‌های معادن، خدمات و تامین آب، برق و گاز، نیز به ترتیب با 2.8 درصد، 2.7 درصد و 2.4 درصد بیشترین رشد در سال 1401 را رقم زده‌اند. لازم به ذکر است که بخش‌های کشاورزی با 1.1 درصد و ساختمان با 1.2 درصد، کمترین رشد را تجربه کرده‌اند.

مشخص است که انتشار آمار به این روش توجیه منطقی ندارد و نباید به صورت یک رویه در بیاید. در مقابل مرکز آمار باید طبق یک برنامه ی از قبل مشخص شده آمار ها را منتشر کند تا کارشناسان و همچنین مردم به طور کاملا شفاف به تمامی اطلاعات دسترسی داشته باشند.

اما هم اکنون با توجه به اینکه مرکز آمار، آمار تورم مسکن را به تفکیک هر ماه منتشر کرده است، انتظار می رود تا بانک مرکزی نیز آمار تورم مسکن را منتشر کند تا به شفافیت بازار مسکن کمک کند.

نکته ی مهم و قابل توجهی که وجود دارد این است که مرکز ملی آمار،  آمار تورم مسکن را در نزدیکی های روز ملی آمار ( اول آبان ماه) منتشر کرده است.

از سویی دیگر، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیشترین رشد مربوط به بخش تامین آب، برق و گاز با 7.8 درصد بوده و پس از آن بخش صنعت با 7.7 درصد، بیشترین رشد را ثبت کرده است. پس از آن نیز بخش‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، خدمات و سایر معادن، با هفت درصد، 4.4 درصد و 0.7 درصد در رده‌های بعدی بیشترین رشد قرار دارند. با این وجود اقتصاد کشور در سال 1401 در بخش‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب 4.4 درصد و 2.3 درصد کوچک‌تر شده است.