بایدن از طرح ساخت راه آهن میان اراضی اشغالی، هند، عربستان و اتحادیه اروپا خبر داد

وی درخصوص این کریدور گفت که در تقویت تجارت و تأمین منابع انرژی و بهبود تماس‌های دیجیتال کمک می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اسپوتنیک نوشت، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست سران گروه ۲۰ در هند گفت: این قرارداد واقعاً بزرگ است.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت که کریدور راه آهن شامل هند، عربستان، امارات، اردن، اراضی اشغالی و اتحادیه اروپا خواهد شد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/734519-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF