بایدن باز هم مسیرش را گم کرد + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی در یک مرکز پژوهشی هنگام پایان سخنانش مسیر خروج از محل سخنرانی را فراموش کرد. 

او سپس با کمک گرفتن از مسئولین برگزاری همایش و صدا کردن آنها در بالای تریبون راه خروج را پیدا کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/669059-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85