بایدن باز هم مسیرش را گم کرد + فیلم

او سپس با کمک گرفتن از مسئولین برگزاری همایش و صدا کردن آنها در بالای تریبون راه خروج را پیدا کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/669059-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

به گزارش اقتصادآنلاین، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی در یک مرکز پژوهشی هنگام پایان سخنانش مسیر خروج از محل سخنرانی را فراموش کرد.