با انریکه مورا گفتگوی صریحی داشتیم

به گزارش اقتصادآنلاین، علی باقری در صفحه ایکس خود نوشت: در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با انریکه مورا ملاقات کردم.

وی افزود: ما گفتگوهای صریحی در مورد بسیاری از حوزه‌های روابط ایران و اتحادیه اروپا، از جمله تحولات مربوط به مذاکرات رفع تحریم داشتیم. رایزنی‌ها در آینده، ادامه خواهد داشت.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/736067-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85