با متری ۳۰ میلیون تومان در قلب تهران خانه بخرید + جدول

۲۱۷ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1707814/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

بیشتر بخوانید:

آمارها نشان می‌دهد خرید و فروش مسکن در این روزها صورت نمی‌گیرد اما قیمت گذاری بالا همچنان ادامه دارد.‌

قیمت‌های مسکن در محله انقلاب در ادامه منتشر می‌شود:

محله متراژ (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
دانشگاه تهران ۳۰ الی ۵۵ میلیون
میدان انقلاب ۳۰ الی ۸۰ میلیون
جمالزاده ۳۴ الی ۵۷ میلیون
نصرت ۴۹ الی ۶۴ میلیون
میدان ولیعصر ۴۲ الی ۵۵ میلیون