با متوسط حقوق مردم چند لیتر شیر می دهند؟

این اعداد با کمک از داده‌های به تازگی منتشر شده «مرکز آمار ایران» در سال ۱۴۰۰ و قیمت شیر بطری یک لیتری محاسبه شده است.

عدم تامین و کمبود نهاده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری بر روی فرآورده‌های لبنی مثل شیر پاستوریزه به مدت طولانی نیز باعث ضربه به صنعت لبنیات کشور شده است.

بیشتر بخوانید:

روند قدرت خرید شیر تا قبل از دولت محمود احمدی نژاد در سربالایی بوده اما در این دولت دچار نوسانات شدیدی شد، به طوری که با تفاوت ناچیزی در قدرت خرید شیر دولت تحویل داده شد.

۲۱۷ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1669312/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

N2IzNzg5F6v4.jpg

بنا به این گزارش خانوارهای شهری کشور به طور متوسط بیشترین قدرت خرید تاریخی شیر را در سال ۱۳۹۷ داشته‌اند اما به دلیل افزایش شدید قیمت شیر از سال ۹۷ به این طرف قدرت خرید شیر کاهش یافته است.