با پنج میلیون تومان چه موبایلی می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌های گوشی‌های چینی در بازار


نبض بازار نوشت: قیمت گوشی های شیائومی در بازار امروز ۱۱ مهر را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1679490/%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C