ببینید | ادعاهای عجیب وزیر اقتصاد دولت رئیسی برای مهار تورم و کاهش قیمت‌ها

خاندوزی این روزها در حالی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی است که دلار به ۴۰ هزار تومان نزدیک شده و قیمتها سر به فلک کشیده است. او پیش از رسیدن به وزارتخانه و در دولت قبل اظهار نظری کرده بود که این روزها بیشتر پخش شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1708157/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88

ببینید | ادعاهای عجیب وزیر اقتصاد دولت رئیسی برای مهار تورم و کاهش قیمت‌ها