ببینید | اعتراف تاریخی رئیس مجلس؛ قالیباف پشت رئیسی را خالی کرد؟

ببینید | اعتراف تاریخی رئیس مجلس؛ قالیباف پشت رئیسی را خالی کرد؟
رئیس مجلس در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی گفت: در سیاست‌های جبرانی در مقایسه با تورم آن طور که باید نتوانستیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم. اگر به جای پرداخت یارانه نقدی، سبد کالا پرداخت می شد مردم راضی تر بودند. طبق قانون مجلس، قیمت ها باید به شهریور سال ۱۴۰۰ بر می گشت که این اتفاق نیفتاد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1709043/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF