ببینید | اعتراف نماینده مجلس: حقوق یک کارگر در آلمان ۲۰ برابر حقوق کارگر ایرانی است؛ آنها BMW تولید می‌کنند ما دنا پلاس!

لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: چرا علی‌رغم اینکه یک کارگر در آلمان ۲۰ برابر یک کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد و نرخ گاز در آنجا سه برابر ایران است ، اما آلمان بی ام و تولید میکند، به قیمت ۳۰ هزار دلار، اما ما دنا را با کیفیت پایین و با این قیمت تولید می‌کنیم. یا اینکه مرغ از فرانسه به ایران می آید، و علیرغم هزینه های گزاف حمل نقل از اروپا تا ایران، باز هم قیمت مرغ وارداتی از قیمت مرغ تولید داخل در ایران ارزانتر است. پشت پرده تمام این مشکلات، رانت و ویژه خواری قراردارد. منبع: نوداقتصادی


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1846358/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1