ببینید | سخنان قابل تامل همتی درباره‌ی رشد اقتصادی: از رشد 4 درصدی خوشحال نباشید ما به این می‌گوییم فاجعه. حالا نگاه کنید اگر سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که فشار حداکثری ترامپ در آن اتفاق افتاد را با سه سال اخیر در نظر بگیریم می‌بینیم مجموع دو سال پیاپی رشد اقتصادی منفی پنج درصد و شش درصد با سه سال رشد چهار ردصد، در مجموع صفر است یعنی ما در پنج سال گذشته رشد صفر درصدی داشتیم .
وی با اشاره به اینکه بهتر است درباره‌ی دولت صحبت نکنیم بلکه در خصوص حکومت صحبت کنیم، اضافه کرد: این حرف‌ها که دولت قبل اوراق چاپ کرد و ما بدهی ان‌ها را پرداخت می‌کنیم اصلا مبنا ندارد دولت قابل تفکیک نیستند، اگر این موضوع هست خوب دولت قبی پتروشیمی ساخت و شما استفاده می‌کنید . هزینه‌ی اوراق تبدیل به پروژه شد و بهره‌اش را می‌برید.
او ادامه داد: اگر روال دولت های سازندگی و اصلاحات ادامه داشت ، ما وضعیتمان فرق می کرد . چون آن رشد ادامه نیافت ثروت کشور ۴۵ ردصد کاهش یافته است . در حقیقت از سال ۱۳۹۲ که تحریم‌های جدید اتفاق افتاد نیز فشار بیشتر شد.
به گفته وی باید رشد هشت درصدی و ۱۰ ردصدی داشته باشیم تا ۱۰ سال قبل به جایی برسیم که این عقب‌ماندگی را جبران کنیم که البته با تحریم امکان پدذذیر نیست.
او گفت: از رشد چهار درصدی اقتصاد راضی نباشید. ما به این وضعیت می‌گوییم فاجعه‌ی رشد . باید با رشدهای بالا از این تله خارج شویم که طبیعتا با تحریم امکان‌پذیر نیست. منبع: خبرآنلاین

۲۶۵ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1831716/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-4