ببینید | صحبت‌های لو رفته نماینده مجلس از افشاگری درباره واردات خودرو

رشیدی کوچی پش از قطع برنامه بدون اطلاع داشتن اینکه میکروفنش و دوربین‌ها روشن است درباره واردات خودرو و تقاضا تجار برای واردات خودرو تویوتا بیان کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1810450/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA