ببینید | پشت پرده تحویل خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس؛ از ادعا تا واقعیت!

برای خرید ترازو چه بدانیم؟

شاید نتوان هیچ حوزه‌ یا کسب‌وکاری را یافت که نیازمند یکی از انواع ترازو نباشد. اگر هم بتوان چنین کاری کرد، حتما از استثناهای این ادعا خواهد بود. چراکه ترازو و خرید و فروش ترازو، امروزه فراگیرتر و پراستفاده‌تر از آن است که در جایی حضور نداشته باشد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1759382/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2