برای خرید مگان چقدر باید هزینه کنیم؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/709675-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

قیمت انواع خودرو مگان در آگهی های بازار خودرو با توجه به کارکرد آن از ۶۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان متفاوت است.