برای مرغ‌های مازاد بازار سر از کجا در می آورند؟

مسعود امراللهی با بیان این که هم اکنون قیمت مرغ با نرخ مصوب (۶۳ هزار تومان) حدود ۱۰ هزار تومان فاصله دارد، افزود: در حال حاضر در استان مازندران حدود ۷۰ میلیارد تومان و در استان اصفهان حدود ۴۰ میلیارد تومان از تسهیلاتی که به تشکل‌ها و اتحادیه‌های مردمی برای جمع‌آوری و خرید مرغ‌های مازاد تولیدکننده‌ها تخصیص داده شده، استفاده شده است.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1711699/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AFوی افزود: یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نسبت به خرید ۵ هزار تن مرغ مازاد از سه استان گلستان، مازندران و گیلان اقدام کرده است که با انجماد کردن آن در زمان مناسب وارد بازار کند.