برخی صرافی‌ها ۵هزار یورو را به مردم نمی‌فروشند/ بروید سراغ بانک ها!


تسنیم نوشت: درحالی طبق تصمیم جدید بانک مرکزی صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها باید ۵هزار یورو ارز سهمیه‌ای را براساس نرخ بازار متشکل به متقاضیان بفروشند که مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد برخی صرافان فروش ندارند و به خریداران می‌گویند سراغ بانکها بروند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1725535/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9