بررسی تاخیر پروازها با حضور رییس سازمان هواپیمایی در فرودگاه امام(ره)

رییس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه آسایش و رفاه مسافر برای ما بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: اگر تاخیرها به واسطه موضوع ایمنی باشد به مسافران توضیح خواهیم داد که موضوع ایمنی بوده است و خبرنگاران حوزه نیز با درک شرایط، گزارش‌های خبری مناسبی انعکاس می‌دهند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، « محمد محمدی‌بخش» درباره اینکه سازمان هواپیمایی چه تصمیمی درباره تاخیرهای هواپیمایی آتا دارد و آیا گزارشی از فرودگاه امام در خصوص تاخیر امروز این هواپیمایی در مسیر استانبول- تهران دریافت کرده است، افزود: عصر امروز در فرودگاه امام خمینی(ره) حاضر شدم و موضوع را بررسی کردیم و متناسب با اتفاق رخ داده و بررسی شرایط هم برخورد خواهیم کردیم و هم موضوع لغو مجوزها را مدنظر داریم.

چند نفر از مسافران پرواز استانبول- تهران هواپیمایی آتا که از شب گذشته در فرودگاه استانبول سرگردان بودند، پس از رسیدن به فرودگاه امام(ره) با کمک اورژانس فرودگاهی بهبود یافتند و توانستند از هواپیما خارج شوند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-10/727846-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87