بررسی سه شیفته بودجه ۱۴۰۲ در دولت

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

بررسی بودجه علی بهادری جهرمی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/686177-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA«‌پس از اتمام بررسی احکام بودجه در کمیسیون خاص بودجه که برای اولین بار در این دولت تشکیل شده است، امروز جلسه فوق‌العاده هیأت دولت در سه شیفت از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب به بررسی تبصره‌های ۱ الی ۶ ‎بودجه ۱۴۰۲ پرداخت.»