بررسی مشخصات فنی دنا پلاس توربو اتوماتیک


شرکت ایران خودرو در سال‌های اخیر سعی کرده با قرار دادن خودروهایی مانند دنا، تغییراتی در صنعت خودروسازی اعمال کند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1728166/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9