برزیل سوییس آمریکای لاتین می‌شود / عملکرد تجاری شگفت‌انگیز برزیل


به گزارش اقتصادآنلاین، رابین بروکس، اقتصاددان شناخته‌شده بین‌المللی در توییتر نوشت:برزیل در مسیر تبدیل شدن به سوئیس آمریکای لاتین است.

این کشور مازاد تجاری بزرگی ایجاد کرده که شبیه هیچ کشور دیگری در منطقه (آرژانتین، شیلی و مکزیک) نیست.

این باعث افزایش ثبات اقتصادی برزیل و تقویت ارزش پول این کشور خواهد شد؛ وضعیتی که هیچ کشوری در این منطقه ندارد.

برزیل تبدیل به لنگر منطقه خواهد شد.

برزیل


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/718421-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84