بهاره رهنما اشک بازیگر معروف زن را درآورد + فیلم

به گزارش اقتصاد آنلاین، برنامه شام ایرانی با حضور بهاره رهنما، مریم امیرجلالی، فلور نظری و شهرزاد کمال زاده حسابی خبرساز بود. سر میز شام وسط صحبت های بهاره رهنما ، فلور نظری می خندد و همین موضوع به مزاج بهاره رهنما خوش نمی آید و او فکر می کند فلور نظری حرف های او را به سخره گرفته است.

تا حدی این جر و بحث ادامه پیدا می کند که فلور نظری از گفتن واژه بی ادب از سوی بهاره رهنما بسیار جا می خورد و حتی با گریه میز شام را ترک می کند!
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/673935-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85