بورس منفی آغاز کرد، شاخص هم وزن مثبت

فارس و شستا بیشترین تاثیر مثبت و فملی و شپنا هم بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشتند.

شاخص هم وزن اما همچنان صعودی بوده و با رشد ۳۸۴واحدی به ۴۴۴هزار و ۳۴۶واحد رسید. 

بورس منفی آغاز کرد، شاخص هم وزن مثبت


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/689276-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز با افت ۲۹۰واحدی به ۱میلیون و ۴۹۹هزار و ۹۵۲ واحد رسید و از ۱.۵میلیون واحد پایین تر ایستاد.