بیمه رایگان مادران غیرشاغل به کجا رسید؟

وی افزود: در این قانون به مادران ساکن مناطق روستایی و عشایری اشاره شده و همچنین تاکید شده است مادرانی که فرزند چهارم و پنج شان متولد می‌شود به ازای هر فرزند دو سال به سنوات بیمه‌ای‌شان افزوده شود.

وی اضافه کرد: چارچوب کار مشخص شده است که با اهتمام و نظر مثبت دولت پس از تصویب عملیاتی می‌شود.

ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این شرح است: دولت مکلف است در راستای اجرای بند «ب» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر به شرح ذیل اقدام کند:

الف – در خصوص مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود.

ب – با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-190/700466-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  با بیان اینکه در این قانون اسمی از مناطق شهری آورده نشده و مشخص نبود که آیا برای اجرای قانون باید مناطق شهری را اضافه کنیم؟ یا خیر گفت: به همین جهت برای اینکه قانون برای مجریان مصرح باشد مقرر شد آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این آیین‌نامه با مشارکت نمایندگان کمیسیون اجتماعی و مشاور وزیر در امور جمعیت طی پنج ماه در سال گذشته تدوین شد و اکنون با امضای وزیر رفاه به هیئت وزیران ارسال شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بیت‌اله برقراری درباره روند اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این قانون تاکید شده است که با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مادرانی که سه فرزند و بیشتر دارند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

برقراری ادامه داد: به محض تصویب در هیئت وزیران، قانون را عملیاتی می‌کنیم. اعتباری هم دولت و مجلس در بودجه دیده‌اند. به دنبال احصای آمار دقیق از ثبت احوال هستیم که چه تعداد مادر دارای فرزند سوم و بالاتر داریم که مشمول قانون می‌شوند.