بیکاری زنان در سراشیبی / مردان جوان عقب افتادند +جدول

جمعیت فعال اقتصادی کشور در پاییز امسال ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر برآورد شده، از این تعداد ۲ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر بیکار هستند. بر این اساس نرخ بیکاری در پاییز سال جاری ۸.۲ درصد برآورد می شود، این در حالیست که این نرخ در پاییز سال گذشته ۸.۹ درصد بوده است.

پیام کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی

همچنین همزمان با کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال، نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است، از منظر اقتصاد کلان کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی با هم به معنی بهبود وضعیت بازار کار است.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید. به بیان ساده تر ما کسانی را از دید اقتصادی بیکار محوسب می کنیم که جویای کار باشد و نتواند شغلی برای خود دست و پا کند. بر اساس محاسبات رسمی کسانی که حتی به دلیل نا امیدی از پیدا کردن شغل دیگر دنبال کار نمی گردند، جز جمعیت بیکار محسوب نمی شود.

نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

بیکاری زنان در سراشیبی /مردان جوان عقب افتادند +جدول

نرخ بیکاری زنان در سراشیبی

همانگونه که شاهد آن بودیم نرخ بیکاری جوانان به نسبت نرخ بیکاری کل بالاتر است و هرچه سن کمتر می شود شاهد نرخ بیکاری بالاتری هستیم. جوانان عموما به دلیل عدم مهارت و تجربه کاری کافی بیشتر دچار بیکاری می شوند، همچنین چون در ابتدای شروع به کار هستند، اغلب هنوز کار مناسب خود را پیدا نکرده که همین عامل نیز باعث بیکاری بالاتر و ثبات کمتر در وضعیت اشتغال جوانان می شود.

نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال نیز در پاییز امسال ۱۴.۸ درصد به ثبت رسیده، در حالی که همین نرخ در پاییز سال گذشته ۱۶.۱ درصد بوده است . نرخ بیکاری مردان جوان در همین بازه سنی از ۱۳.۴ درصد در پاییز سال گذشته به ۱۲.۲ درصد رسیده، همچنین نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ سال نیز با بیش از ۲ درصد کاهش به ۲۵.۸ درصد رسیده است.

بر این اساس می توان گفت که بیکاری در زنان جوان تر با سرعت بیشری کاهش یافته و به طور کلی هرچه به گروه های سنی پایین تر نزدیک می شویم، بیکاری بیشتر کاهشی بوده است.

سهم اشتغال زنان در بخش خدمات

۲۱۷ 35


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1724166/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

همچنین نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۲۰.۷ درصد در پاییز سال گذشته به حدود ۱۷ درصد در پاییز امسال رسیده است. کل جمعیتی که در ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند و بیکار هستند ۴۷۳ هزار نفر برآورد شده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال زیر ذره بین

بیشتر بخوانید:

سهم اشتغال زنان در بخش خدمات نسبت به سایر بخش ها بالاتر است، با توجه به اینکه سهم بخش خدمات از اشتغال کل اقتصاد ایران بالاتر رفته، پیش بینی می شود کاهش بیکاری زنان با شیب زیاد به همین دلیل باشد.

2r9p9oOkkTmt

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه به گروه های سنی جوان تر نزدیک می شویم نرخ بیکاری با سرعت بیشتری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین سرعت کاهش بیکاری در زنان جوانان بیش از مردان بوده است.

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری زنان جوان در همین بازه سنی نسبت به مردان جوانان کاهش بیشتری داشته است، به گونه ای که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۹ درصد به پایین تر از ۳۰ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در پاییز سال گذشته ۲۳.۶ درصد بوده، این نرخ در پاییز سال جاری به ۱۹.۲ درصد رسیده است.