تارا اتوماتیک بار دیگر ۸۰۰ میلیونی شد

قیمت روز خودروی تارا


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


اتوماتیک

۱۴۰۲

صفر  

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰


اتوماتیک

۱۴۰۲

صفر(کارخانه)

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


اتوماتیک

۱۴۰۱

صفر 

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۲

صفر  

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۲

صفر(کارخانه)

۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۱

صفر 

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۰

صفر

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/722199-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.