تازه‌ترین قیمت آپارتمان در بازار راکد پایتخت

دنیای‌اقتصاد نوشت: واسطه‌های ملکی می‌گویند بازار مسکن در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر به سر می‌برد و تعداد معامله‌گران در آن بسیار محدود شده است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1829311/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

تازه‌ترین قیمت آپارتمان در بازار راکد پایتخت