تایید محکومیت جدید اکبر طبری در دادگاه هم عرض + فیلم

این پرونده اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رأی نهایی است.

به گزارش اقتصادآنلاین، حکم پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین دفتر قوه قضاییه، مدتی پیش در شعبه هم‌عرض صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است.

طبری که به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود به مجازات  ۱۲.۵ سال حبس دیگر نیز محکوم شده و منتظر رای نهایی در دیوان عالی کشور است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/724481-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85