تخفیف ۷۰ درصدی گاز به مدت سه ماه

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بعد از ابلاع اطلاع رسانی زیادی صورت گرفت و اعلام شد که مشترکانی که در پلکان یازدهم و دوازدهم قرار می گیرند اگر مصرف را رعایت نکنند، قبوض بالایی را شاهد خواهند بود، گفت: همزمان با این مصوبه موج سرمای شدیدی نیز وارد کشور شد و در بیش از ۲۶ مرکز استان دمای زیر صفر درجه را شاهد بودیم، این سرما هم از نظر کاهش دما و هم از نظر ماندگاری بی سابقه بود.

وی با بیان اینکه تنها ۱.۶ درصد مشترکان در پله ۱۱ و ۱۲ قرار دارند که قبوض بالاتر از یک میلیون تومان و حتی بیشتر برای آن ها صادر شده است، اظهار کرد: باتوجه به این شرایط روز گذشته از طرف رئیس جمهوری در راستای کمک به مردم در بخش اقتصادی و همچنین افت دمایی که در اکثر نفاط کشور شاهد بودیم دستور داده شد که در میزان افزایشی که اتفاق افتاده ۷۰ درصد برای مشترکان به مدت سه ماه تخفیف داده شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس دولت در ۱۶ آذرماه مصوبه ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تعرفه گاز برای مشترکانی که در سه پله اول قرار دارند و مصارف آن ها متعارف است بدون تغییر نسبت به تعرفه سال قبل باقی ماند و تعرفه مشترکان در پلکان های چهارم، پنجم و ششم ۳۰ درصد افزایش نسبت به تعرفه سال قبل، تعرفه مشترکان پلکان های هفتم، هشتم، نهم و دهم ۵۰ درصد افزایش و تعرفه مشترکان  پلکان ۱۱ و  ۱۲ با افزایش بیشتر مواجه شد به گونه ای که قیمت ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ هزار تومان برای این دسته از مشترکان تعیین شد.

رحمانی ادامه داد: باتوجه به این شرایط، قبوض جدیدی که صادر شد تعداد زیادی از مشترکان به دلیل عدم کنترل مصرف و موج سرما با قبوض بالایی مواجه شدند البته باید گفت که از تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قبض منتشر شده نزدیک ۶۰ درصد مشترکان در سه پله اول قرار گرفتند و هیچگونه افزایشی برای آن ها اعمال نشده است.

به گفته وی مشترکانی که در این مدت قبض جدید  را پرداخت کرده‌اند این مبلغ در ماه های آینده برای این مشترکان به صورت بستانکار لحاظ خواهد شد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-9/697770-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه مصوبه دولت به قوت خود باقی است، گفت: ۷۰ درصد در افزایش تعرفه ای که اتفاق افتاده برای سه ماه تخفیف اعمال می شود، اما مصوبه دولت برای سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد بنابر این خواهشی که از مشترکان داریم رعایت مصرف است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسلم رحمانی با اشاره به قبوض گاز، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دو بند قانونی برای اعمال تغییر در تعرفه های گاز داشتیم، یک بند به مساله بررسی و اصلاح الگو مصرف تاکید داشت و دیگری بند ک تبصری ۱۵ بود که بر اساس آن قبوض گاز مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که الگو مصرف را رعایت می کنند باید رایگان شود، محل تامین اعتبار نیز از افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف در نظر گرفته شد.