ترفند ساده برای گرفتن تلخی آبلیمو + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین، برای گرفتن تلخی آبلیمو یک عدد هویج داخل شیشه بندازید. با این کار تلخی آن گرفته می شود و تغییر رنگ نیز نخواهد داد.

تفاله های آبلیمو را جدا کنید. آبلیمو را داخل شیشه نگهداری کنید اگر شیشه تیره رنگ باشد بهتر است.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/671353-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85