تست شخصیت؛ بگو کدام پروانه زیباتر است تا بگم چقدر راستگو و شجاع هستی!

نامزدتو اینجوری امتحان کن تا بگم اولویت او عشق است یا ثروت؟


 اگر شماره ۲ را انتخاب کنید نشان می دهد شما فردی ساکت ،منطقی و متواضع هستید همیشه سعی میکنید در مقابل همه خضوع و خشوع داشته باشید.

پروانه شماره ۳

حالا بگو در اولین نگاه به تصویر کدام پروانه توجه شما را به خود جلب کرده است.


.

.

.

تست شخصیت پروانه ها

اگر شماره ۶ را انتخاب کنید، شما یک فرد بسیار منطقی هستید، مردم برای مشاوره به شما مراجعه می کنند زیرا در مشاوره دادن مهارت دارید. و یا در خانواده به عنوان و پدر و مادر قبل از اینکه برای فرزندتان پدر یا مادر باشید یک دوست واقعی برای آنها هستید.

.

.

.

.

.

تست شخصیت امروز را از دست ندهید. درستی بی معناست اگر شجاعت نداشته باشید ازحق دفاع کنید کسی که قلب صادق دارد بی عدالتی و دروغ را حمایت نمی کند به علاوه این افراد ازدیگران هم توقع صداقت دارند اما همه ی مامی دانیم حمایت و توسعه این ویژگی کاراسانی نیست.

.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در تست شخصیت امروز میزان صداقت شما پیشگویی می شود. افراد راستگو دارای خصوصیات و ویژگی های رفتاری خاصی مانند میانه رویی و مبارزه برای باورهایشان و تحمل بالا هستند که با شناخت آن ها می توان پی به شخصیت فرد برد.

تست شخصیت پروانه ها

اگر شماره ۳ را انتخاب کنید، شما یک فرد بسیار خلاق هستید و توانایی شما برای یافتن زیبایی در همه چیز است. شما یک طبیعت گرد و یا یک هنرمند آزاده هستید.

پروانه شماره ۴

تحلیل پاسخ شما به تست شخصیت امروز این است که اگر شماره ۱ را انتخاب کنید، شما فردی بسیار احساساتی ، مهربان و راستگو و شجاع هستید. شما حتی در مقابل دشمنتان هم صداقت به خرج می دهید حتی اگر به ضررتان تمام شود.

پروانه شماره ۲

 این چالش بزرگ ترین نگرانی های شما در زندگی را پیشگویی می کند!

یک چهره را انتخاب کن تا بگم چقدر متواضع هستی!

.

.

.

.

تفسیر پاسخ شما به تست شخصیت امروز این است که اگر شماره ۴ را انتخاب کنید، فردی بسیار جاه طلب و سخت کوش هستید و برای تحقق رویای خود تمام تلاش خود را می کنید. شاید در زندگی به نتایجی که رسیده اید اینقدرها هم راضیتان نکرده باشد چون با هر نتیجه و دست آوردی قانع نمی شوید و همیشه بیشتر می خواهید.

پروانه شماره ۵

.

 

پاسخ تست شخصیت پروانه ها

پروانه شماره ۱

.

 اگر شماره ۵ را انتخاب کنید، شما فردی بازیگوش هستید. یک جا نمی مانید همیشه در حال کشف اتفاقات جدید اطرافتان هستید و این کنجکاوی ها گاهی اوقات کار دستتان می دهد.

پروانه شماره ۶

.

بگو در تصویر کدام حیوان را دیدی تا بگم چقدر از عاشق شدن می ترسی!

ترجمه و تدوین: اقتصاد آنلاین


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-243/697422-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C