تست شخصیت؛ شکل پاهایتان درباره شما چه می گوید؟

کسانی که دارای این مدل پا هستند انسان های محافظه کار و بسیار سخت کوشی هستند و اینکه دارای یک زندگی آرام، منظم و قابل پیش بینی هستید.

تصویر ۶: مدل انگشت کوچک متحرک

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ این هم یک تست جالب می باشد که قطعا درست نمی باشد، اما خب بر اساس تحقیقات و نظریاتی که داده شده غالبا (بیش از ۶۰ درصد) صحیح می باشد.

 تست شخصیت شناسی: شکل پاها یتان درباره شما چه می گوید ؟

تصویر ۱: مدل مصری

کسانی که این فرمی هستند انسانهایی هنرمند، احساساتی و علاقمند به رهبری اند. این مدل پا معمولا در ورزشکاران زیاد می باشد.

تصویر ۵: مدل انگشت کوچک بدون حرکت

مردمی که به این فرم هستند انسان هایی آرام، معقول و کاربردی هستند و این افراد به قولی که میدهند عمل میکنند بنابرین می شود به آن ها تکیه کرد.

تصویر ۴: مدل یونانی

ترجیح می دهند با عقاید عموم مخالفت کنند و همه کارها را به سبک و سیاق خودشان انجام دهند که این به طور معمول خوب و خوشایند نمی باشد.

تصویر ۸: مدل انگشت سوم کج

این گونه افراد آرام نمی نشینند و با انجام دادن کارهای هیجان انگیز شاد می شوند. آن ها آسان گیر، ماجراجو و به دنبال تغییر هستند.

تصویر ۷: مدل انگشت کوچک بسیار کوتاه

منبع:
cafemaghz


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/660579-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

به آسانی قادر هستند که منطق و احساس را از هم متمایز سازند. آن ها می توانند بهترین دیپلمات، بازرگان و تحلیلگران باشند.

پهن و باریک بودن پاها- قوس کف پا – ترک پاشنه پا فرم انگشتان پا – کوچکی و بزرگی پا همه نشانگر شخصیت شما هستند.

افرادی که مدل پایشان اینچنین می باشد معمولا اجتماعی و دوستانه هستند و علاقه دارند اوقات خود را در جمع بگذارنند.تصویر ۳: مدل دهقانی

معمولا پاهای افراد مرموز و تنها و کسانی که دچار نوسانات خلقی هستند به این شکل می باشد.

تصویر ۲: مدل رومی

حالا از بین۹ تصویر زیر کدامیک شبیه پاهای شماست؟ 

این افراد برای کارهایشان از قبل برنامه ریزی کنند. آن ها بسیار سازمان یافته هستند و همه چیز را تحت کنترل خود دارند.

تصویر ۹: فاصله بین انگشت دوم و سوم