تشکیل پرونده قضایی برای یک شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیر ۱۵ ساعته در پرواز

وی افزود: در کنار نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی، برای آژانس‌های معتبر و دارای مجوزی که فروش بلیط پروازی با تعرفه‌های غیرقانونی داشتند و دارند، با هماهنگی سازمان هواپیمایی؛ محدودیت‌های قانونی علیه آن‌ها اعمال خواهد شد.

فرزادنیا با بیان اینکه هئیت نظارت و بازرسی، تخلفات این دو شرکت را جمع بندی خواهد کرد تا موارد تخلفی این شرکت‌ها شناسایی شوند، اظهار کرد: شرکت‌هایی که تعرفه‌های غیرقانونی را اعمال کردند در صورت احراز تخلفات، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

معاون دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای دو شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیر ۱۵ ساعته در پرواز خبر داد.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1737676/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87

وی افزود: همچنین برای یکی دیگر از شرکت‌های هواپیمایی به علت ارتکاب تخلفات گسترده و فروش بلیط پروازی بدون داشتن مجوز از سازمان هواپیمایی، پرونده قضایی تشکیل شد.

معاون دادستان تهران ابتدا با حضور در اولین شرکت هواپیمایی (ایرلاین)، در خصوص قیمت بلیط پرواز تهران – اهواز موارد را مورد بررسی قرار داد که در نهایت مشخص شد ایرلاین مربوطه در این‌ حوزه اقدام به انجام تخلف گرانفروشی کرده است.

در ادامه معاون دادستان تهران با حضور در دومین شرکت هواپیمایی، در رابطه با قیمت پرواز بلیط تهران – شیراز، مسائل مربوط به بحث فروش و قیمت گذاری بلیط‌های پروازی کرده و در ادامه نیز تخلف گرانفروشی توسط این شرکت هواپیمایی محرز شد.

صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند عباس فرزادنیا معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ (ویژه فرودگاه‌های تهران) به همراه گشت مشترک نظارتی و بازرسی متشکل از بازرسان شرکت هواپیمایی، اصناف و پلیس فرودگاه با حضور در سه ایرلاین اقدام به نظارت و بررسی نحوه قیمت گذاری برای فروش بلیط‌های پروازی کرد.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: این ۲ شرکت هواپیمایی سطح دسترسی را برای آژانس‌ها و سایت‌ها باز گذاشته و افزایش قیمت بارگذاری شده در سامانه شرکت هواپیمایی، توسط آژانس‌ها و سایت‌های فروش بلیط به صورت غیرقانونی اعمال و با قیمت بیشتر به مردم عرضه می‌شد.

وی افزود: بنا بر گزارش‌های دریافتی مبنی بر تخلف برخی از شرکت‌های هواپیمایی در خصوص فروش بلیط‌های پروازی با نرخ غیرمصوب، در ۳ شرکت هواپیمایی حاضر شدیم که با اقدامات و بررسی‌های انجام شده مشخص شد که تعرفه‌ها در ۲ شرکت به صورت غیرقانونی اعمال می‌شوند.

وی افزود: با صدور دستور قضایی تعرفه‌ها از ناحیه شرکت‌های هواپیمایی مسدود شد و شرکت‌هایی که تعرفه‌های خلاف قانون را بر روی سامانه‌ها و سایت‌های خود بارگذاری کرده بودند، مکلف به بارگذاری تعرفه‌های جدید و قانونی بر روی خروجی‌ سایت‌های فروش خود شدند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ (ویژه فرودگاه‌های تهران) ادامه داد: آژانس‌هایی که غیرقانونی و فاقد مجوز فعالیت هستند با هماهنگی اداره اماکن فعالیتشان متوقف خواهد شد.

عباس فرزادنیا معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ (ویژه فرودگاه‌های تهران) در رابطه با اقدامات و دستورات صادره در گشت امروز، اظهار کرد: طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته در خصوص تعرفه‌های بلیط هواپیما هشدارهایی به شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها و بخش‌های مختلف داده شده‌ است.

فرزادنیا با اشاره به ورود جدی دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران به بحث تاخیر در پروازها در روزهای اخیر، گفت: برای یکی از شرکت‌های هواپیمایی که روز گذشته مسافران را بیش از ۱۵ ساعت در فرودگاه معطل کرده بود، پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: همچنین سایت‌های فروش بلیط‌های پروازی که اقدام به گرانفروشی کردند با پیگیری از طریق پلیس فتا مسدود خواهند شد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۳۰ تهران با حضور در سومین شرکت هواپیمایی، قیمت و فروش بلیط پرواز تهران – مشهد را مورد بررسی قرار داد که با توجه به قیمت عرضه بلیط در این شرکت هواپیمایی و با تایید بازرسان سازمان تعزیرات و اصناف حاضر در گشت مبنی بر عدم انجام تخلف گرانفروشی، سلامت اقدامات انجام شده در راستای قانون، در این شرکت هواپیمایی محرز شد.

معاون دادستان تهران تاکید کرد: برای آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های عرضه کننده بلیط‌های پروازی و سایر بخش‌های دیگر که در شرایط کنونی ضوابط و قوانین را رعایت نکنند، براساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت‌هایی را برایشان اعمال خواهیم کرد.