تصویب 2 طرح اولویت دار و تحول آفرین در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

مخبر اضافه کرد: دولت مصمم است که طرحهای اولویت دار اقتصاد مقاومتی که منجر به تحول آفرینی و تقویت اقتصاد و بهبود معیشت مردم می شود را دنبال نماید و به نتیجه برساند.

همچنین طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» با توجه به اهمیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد امنیت انرژی و مقاوم سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل مواد 13 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «کاهش خام فروشی و افزایش و پایدارسازی درآمدهای زنجیره نفت و گاز» قرار می‌گیرد. ارتقاء و بهینه سازی 7 پالایشگاه، احداث 3 پتروپالایشگاه، اجرای 2 طرح تامین خوراک پتروشیمی و احداث 4 واحد بزرگ پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش بالادستی، 4 محور اصلی این طرح است.

طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت ریلی کشور به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» قرار می‌گیرد. احداث و تکمیل 5 پروژه زیرساختی در کریدور شمال جنوب و یکپارچه سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره وری، 2 محور اصلی این طرح است.

بر این اساس طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال» جنوب شامل 6 اقدام و پروژه زیرساختی توسط وزارت راه و شهرسازی و طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» شامل 16 پروژه کلان توسط وزارت نفت، ارائه و تصویب گردید.

وی افزود: طرحهای منتخب و اولویت دار اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه ستاد به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری خواهد شد و در صورت بروز موانع و نیاز به تسهیل گری، در جلسات صحن ستاد مصوبات لازم را خواهیم داشت.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2831818

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وظیفه پیگیری و پیشبرد «اقدامات اولویت دار، جهشی و فوق العاده» به منظور مقاوم سازی سازی اقتصاد و ایجاد تحول اقتصادی را بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم «تصویب طرحهای منتخب و محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی» و «پیگیری قدم به قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه» است. بر این اساس، طرحهای منتخب و مصوب ستاد به صورت مستمر توسط دبیرخانه ستاد در معاونت اول از دستگاه های متولی پیگیری شده و تسهیل گری های لازم برای آن صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم که در تاریخ 14 دی ماه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، 2 طرح اولویت دار و تحول آفرین «جهش کریدور ترانزیتی شمال جنوب» و «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز»  پس از طی یک فرآیند کارشناسی و برگزاری کارگروه های تخصصی دبیرخانه ستاد از ابتدای سال تاکنون، به تصویب رسید و مقرر گردید این طرحها به عنوان اولویت با هماهنگی بین دستگاهی و رفع ضربتی موانع و تسهیل گری لازم، توسط دستگاه های متولی تا حصول نتیجه دنبال شود.

در این زمینه، مخبر معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: این ستاد از ظرفیت ها و اختیارات ویژه ای برای حل مسائل کشور برخوردار است که باید حداکثر استفاده را از آن انجام دهیم.