تصویر ۳ آگهی جالب از بازار مسکن تهران ۸۰ سال پیش!

تصویر ۳ آگهی جالب از بازار مسکن تهران ۸۰ سال پیش!

۲۳۳۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1821301/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DB%B3-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4

تصویر ۳ آگهی جالب از بازار مسکن تهران ۸۰ سال پیش!

در مدت ۴ سال اشغال ایران توسط متفقین ساخت و ساز در تهران ابتدا راکد بود اما با گذشت یک سال ساخت و ساز در مناط شرقی تهران رونق گرفت. قیمت خانه و ملک در این مدت افزایش چشمگیری نداشت، اما رونق مهاجرت ساخت و ساز محلات جنوبی و شرقی را پرسود و ملاکان را بیشتر درگیر خرید زمین در این مناطق کرد. بسیاری از محلات این مناطق در این سال‌ها شکل گرفتند و به بدنه شهر اضافه شد. ۳ نمونه از آگهی بازار مسکن در تهران را از روزنامه اطلاعات ۱۱ مهر ۱۳۲۲ را تماشا کنید.

تصویر ۳ آگهی جالب از بازار مسکن تهران ۸۰ سال پیش!