تعلیق مجوز فعالیت 2 پلتفرم آگهی مسکن- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2949801

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه ای با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اعلام کرد، با عنایت به بند (2) مصوبه جلسه مورخ 1402/03/09 و اخطار شماره 417617 مورخ 1402/03/24 و بند (1) مصوبه جلسه مورخ 1402/05/15 و اخطار شماره 805708 مورخ 1402/05/24 کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در خصوص نحوه درج قیمت مسکن در سکوهای نیازمندیهای آنلاین و اتصال شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) و نت تجارت اهورا (شیپور) با توجه به عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط ( موضوع نامه 400/68873 مورخ 1402/804/25 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی ) در مهلت قانونی مقتضی است؛ برابر بند (ب) ماده (5) آیین نامه اجرایی موضوع مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی نسبت
به تعلیق فعالیت و نماد کسب و کارهای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر ارسال گردد.