تغییرات شدید اندازه بازار ریالی کالاهای اساسی در سال گذشته / حذف کالاهای فرهنگی از سبد خانوار + نمودار

گروه لبنیات بر اساس داده‌های به دست آمده در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ از نظر ریالی رشده کرده‌اند و اندازه بازار ریالی گروه لبنیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۰.۴ درصدی رو به رو شده است.

اندازه بازار ریالی محصولات خواربار افزایش ۲۴درصدی یافت

در این گزارش اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی شامل خوار و بار و کالاهای اساسی، لبنیات، شیرینی و تنقلات، لوازم مصرفی و آشپزخانه و فرهنگی، یخچالی و انجمادی، دخانیات، نوشیدنی و شوینده و بهداشتی است.

بر اساس یافته‌های هایمارت که بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران را مورد بررسی قرار داده است، اندازه بازار ریالی محصولات خواروبار و کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴.۶درصد شده است.

داده‌های به دست آمده در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ اندازه بازار ریالی نوشیدنی‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ عدد ۱۳.۶ را نشان می‌دهد.

عدم تمایل خانوار به مصرف کالای فرهنگی

اندازه بازار ریالی محصولات یخچالی و انجمادی در سال ۱۴۰۱ بر اساس گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) نسبت به سال ۱۴۰۰ به رقم ۴.۴درصد رسیده است.

سال ۱۴۰۱ کشورمان دومین تورم جهشی تاریخی را تجربه کرد. بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفندماه سال ١٤٠١ به ٤٥,٨ درصد رسید.

تغییرات شدید اندازه بازار ریالی کالاهای اساسی در سال گذشته / حذف کالاهای فرهنگی از سبد خانوار + نمودار

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1854727/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

لوازم مصرفی، آشپزخانه و فرهنگی در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در پایین‌ترین سطح قرار گرفته‌اند و اندازه بازار ریالی این محصولات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۸درصد است.

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ گروه‌های کالایی مختلف که در سبد خانوار وجود دارد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

محصولات شوینده و بهداشتی در سال ۱۴۰۱ با تجربه تورم ۳۵درصدی، توانسته‌اند اندازه بازار ریالی خود را در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دهند.

تورم ۳۵درصدی در گروه شوینده‌ها و محصولات بهداشتی

تمامی داده‌های این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از دل سوپرمارکتی‌ها بوده، وضعیت گروه‌ها، محصولات و برندهایی که در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حضور داشتند در این گزارش تحلیل و بررسی نشده است.

رشد ریالی بازار لبنیات در سال ۱۴۰۱

نمودار زیر اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ است

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اندازه بازار ریالی شیرینی و تنقلات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۴.۷درصدی داشته است

بازار ریالی شیرینی و تنقلات بزرگتر شد

اطلاعات گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ می‌گوید که اندازه بازار ریالی دخانیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود۷.۲درصد است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ١٤٠٠ در اسفند ماه سال ١٤٠١ به عدد ٤٥,٨ درصد رسید. و سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای خانوار ایرانی بود.

گفتنی است، این گزارش بر اساس یافته‌های هایمارت تهیه شده که بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران و سایر نقاط کشور را با خدمات مارکت ویو تحت پوشش دارد.

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ به بررسی اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که اندازه بازار ریالی محصولات خواروبار و کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴.۶درصد رشد کرده است.