تغییر سهمیه بهین یاب ۷ محصول پتروشیمی

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس این نامه سهمیه اسید استیک یک ماهه، پت نساجی و کریستال ملامین به ۳ ماهه، سنگین دورانی به ۶ ماهه و پلی اتیلن سبک تزریقی، زایلین مخلوط و منومر وینیل استان ۱۲ ماهه شده است.

نامه

منبع:
کالاخبر


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/664198-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8Cدر این نامه اشاره شده است که این تغییرات از فردا سه‌شنبه ۸ شهریور اعمال می‌شود.