تمدید بیمه «تکمیلی درمان» رانندگان حمل ونقل بار برون شهری تا آخر امسال- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم

انتهای پیام/+


منبع: https://tn.ai/2781935

وی ادامه داد: براساس این مصوبه، سازوکارهای جاری تأمین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به‌روند گذشته به‌قوت خود باقی است تا مشکلات خدمات بیمه رانندگان برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رجائیه، رئیس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل، گمرک و ترانزیت اتاق تعاون ایران ابراز داشت: براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف است استمرار ارائه خدمات بیمه تکمیلی رانندگان برون‌شهری با رعایت ضوابط و مقررات همراه با آیین‌نامه اجرایی را حداکثر تا پایان دی ماه 1401 جهت بررسی و تصویب به شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ارائه نماید.

رئیس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل، گمرک و ترانزیت اتاق تعاون ایران، گفت: براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بیمه تکمیلی درمان رانندگان حمل‌ونقل بار برون‌شهری تا آخر امسال تمدید می‌شود.