تنظیم سهیمه مالیاتی استان ها براساس ظرفیت اقتصادی/ افزایش وصولی باید براساس شرایط واقعی صورت گیرد- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2831883

لازم به ذکر است جلسات ستاد درآمدهای مالیاتی به صورت منظم و در راستای بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد ادارات کل در تحقق سهمیه وصولی همراه با ارائه گزارش اقدامات و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه‌های مدیران صف و ستاد جهت پیشبرد هرچه مطلوب‌تر امور محوله و تحقق شایسته اهداف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه بررسی درآمدهای مالیاتی که به منظور بررسی نتایج حاصل از تحقق درآمدهای پیش بینی شده ادارات کل و مباحثی از قبیل بررسی تعداد کل فرم تبصره ماده (100) دریافتی در عملکرد سال 1400  تشکیل شده بود در خصوص وصول درآمدهای سال آینده گفت: افزایش وصولی‌ها باید با توجه به جمیع سیاست‌های سازمان نظیر اعتماد به مؤدیان، کمک به تولید، رونق کسب‌وکار و متناسب با شرایط واقعی استان‌ها و در نظر گرفتن معیارهایی چون ظرفیت‌های مالیاتی، حمایت از مشاغل خرد، برخورد با متخلفین و شناسایی فراریان مالیاتی صورت پذیرد.

منظور در حاشیه این جلسه از توزیع همکاران اداره کل ارزش افزوده شهر و استان تهران در ادارات کل شهر و استان تهران جهت استفاده مؤثر از ظرفیت همکاران و تسریع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های این بخش و همچنین تشکیل دفتر نظارت بر اجرای ارزش افزوده در ستاد سازمان خبر داد.