تهران چند خانه لاکچری دارد؟ / شناسایی لوکس‌ها با کمک دانش بنیان‌های

وی تاکید کرد: مالیات‌ستانی از خانه‌ها و خودروهای لوکس هم تکلیف قانونی و هم در راستای عدالت اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در صفحه شخصی خود در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: در اجرای قانون اخذمالیات از خانه‌های لوکس، درسال ۱۴۰۱ درکل کشور ۴۳ هزار خانه لوکس شناسایی شد درحالیکه برای سال ۱۴۰۲ با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان ۱۱۰ هزار خانه لوکس فقط در شهر تهران شناسایی شد.

۲۲۳۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1813454/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C