تهیه بسته 6 میلیارد یورویی سرمایه گذاری در مناطق آزاد/ ایران دارای شبکه لجستیک بسیار قوی است- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم

وی همچنین از تهیه 600 بسته سرمایه گذاری به ارزش 320 هزار میلیارد تومان و 6 میلیارد یورو خبر داد و گفت: آماده ایم که این فرصت‌های سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

وی افزود: هزینه تولید به شدت در ایران پایین بوده و زیرساخت‌های تولید بسیار مهم در بستر و دسترسی ایران به بازار جهانی بسیار عالی است اما متاسفانه هیچ کدام از این ظرفیت‌ها به خوبی معرفی نشده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2914672

دبیر شورایعالی مناطق آزاد افزود: دسترسی ایران به بازار جهانی نیز بسیار متنوع است به طور مثال 85 میلیون ایرانی با 500 میلیارد یورو مصرف، فرصت خوبی برای فروش محصولات به شمار می آیند و از طرف دیگر همسایگی با 15 کشور با 600 میلیون جمعیت و هزار میلیارد یورو واردات و همچنین قرار گرفتن ایران در حاشیه آب های آزاد ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده است که کمتر کشوری در دنیا این ویژگی ها را دارد.

 وی تاکید کرد: ایران ظرفیت های خوبی دارد که نیاز به معرفی و در نهایت بهره برداری بهینه دارد که متاسفانه گسست میان آنها موجب شده از مواهب این ظرفیت ها کمتر برخوردار شویم.

عبدالملکی گفت: هزینه نیروی کار در ایران یک پنجم متوسط جهانی، هزینه انرژی، یک دهم، هزینه اقامت، یک پنجم و هزینه زمین و مواد اولیه نیز بسیار پایین است.

عبدالملکی یادآور شد: چنین شرایطی در مناطق آزاد نیز حاکم است؛ چرا که در واقع مناطق آزاد بهشت سرمایه گذاری در جهان هستند که مشوق های قانونی زیادی برای آنها تعریف شده و سودآوری برای سرمایه گذاران بیشتر است.

وی ادامه داد: شبکه زیرساخت های کشور نیز بسیار متنوع، قوی و مطلوب است که در 44 سال گذشته زیرساخت های بسیاری در کشور ایجاد و در این زمینه پیشرفت های زیادی حاصل شده، شبکه لجستیک بسیار قوی داریم طوری که تا دورترین نقاط کشور گسترده شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الله عبدالملکی با بیان اینکه فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن و از آنها استقبال می‌کنیم، اظهار کرد: ایران باید در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر شناسانده شود طوری که ظرفیت‌های بیکران موجود در این کشور به خوبی معرفی و شناسایی نشده‌است.