توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم  و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا عیوضلو در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور  اعلام کرد: رویدادهای سرمایه گذاری فرصت مناسبی برای مشارکت کنندگان در زنجیره تامین مالی است تا بتوانند با اشتراک گذاری برنامه و دستاورد‌های خود به توسعه هم افزایی بازار مالی کمک کنند.
وی اظهار داشت: صحبت‌های امروز بر ٢ محور یعنی اهمیت بستر سازی رشد سرمایه گذاری برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اهمیت ثبات مالی درباره تصمیم گیران سیاست گذاران پولی و مالی خواهد بود.
عیوضلو با تاکید بر اینکه به شدت با کاهش تشکیل سرمایه ثابت روبرو خواهیم شد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور از سال ٩ تا کنون به طور متوسط ٩ دهم درصد بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران افزود: تشکیل سرمایه از سال ٩ تاکنون نزدیک ٥ درصد (تقریبا نصف) شده است و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ٤ درصد به حدود ١٨ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اگر به عوامل تشکیل دهنده تقاضا در تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم شاهد هستیم که مصارف عمومی و مخارج دولت ظرفیت مناسب برای رشد اقتصادی ندارد و تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری است.
عیوضلو به وضعیت تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: راه حل مثبت کردن تراز تجاری و کمک به رشد اقتصادی مربوط به بحث سرمایه گذاری است بستر سازی باید از سوی سیاستگذاران صورت بگیرد و باید چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها و طرح‌ها به گونه‌ای شفاف و روشن باشد تا سرمایه گذاران توجیه پذیری خود را آشکار ببینند.
وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی هستیم که از سوی سیاست گذاران اقتصادی صورت می‌گیرد گفت: شفاف سازی باید به گونه‌ای باشد که مسئولیت رقابتی ذاتی صنایع در آن دیده شود.
عیوضلو با بیان اینکه ثبات مالی از حمله مسائل مدنظر اقتصاددانان دنیا است، گفت: یک سیستم مالی زمانی می‌تواند با ثبات باشد که نوسانات را به طور مناسب کنترل کند و در مقابل نوسانات ماندگار باشد.
وی گفت: بازار مالی زمانی می‌تواند در یک سیستم با ثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف با اهمیت از ارزش‌های ذاتی معامله شود و مشارکت کنندگان آن بازار با اطمینان نسبی نسبت به مبادله دارایی‌ها اقدام کنند.
عیوضلو با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است، افزود: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.
وی معتقد است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به بازار سهام توجه ویژه‌ای دارد.

عیوضلو تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بین حرکت بازار سهام و انتظارت سیاست‌گذار پولی به این دلیل رابطه وجود دارد که بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است و نیز بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده خوبی از متغیر‌های اقتصادی را دارد. نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، رضا عیوضلو در چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی اعلام کرد: رویداد کیش اینوکس فرصت مناسبی برای مشارکت کنندگان در زنجیره سرمایه گذاری است تا بتوانند با اشتراک گذاری برنامه و دستاورد‌های خود به توسعه هم افزایی بازار مالی کمک کنند.
وی اظهار داشت: صحبت‌های امروز بر ٢ محور یعنی اهمیت بستر سازی رشد سرمایه گذاری برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و اهمیت ثبات مالی درباره تصمیم گیران سیاست گذاران پولی و مالی خواهد بود.
عیوضلو با تاکید بر اینکه به شدت با کاهش تشکیل سرمایه ثابت روبرو خواهیم شد، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور از سال ٩ تا کنون به طور متوسط ٩ دهم درصد بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران افزود: تشکیل سرمایه از سال ٩ تاکنون نزدیک ٥ درصد (تقریبا نصف) شده است و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ٤ درصد به حدود ١٨ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: اگر به عوامل تشکیل دهنده تقاضا در تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم شاهد هستیم که مصارف عمومی و مخارج دولت ظرفیت مناسب برای رشد اقتصادی ندارد و تنها راه دستیابی به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری است.
عیوضلو به وضعیت تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: راه حل مثبت کردن تراز تجاری و کمک به رشد اقتصادی مربوط به بحث سرمایه گذاری است بستر سازی باید از سوی سیاستگذاران صورت بگیرد و باید چشم انداز سودآوری بنگاه‌ها و طرح‌ها به گونه‌ای شفاف و روشن باشد تا سرمایه گذاران توجیه پذیری خود را آشکار ببینند.
وی با بیان اینکه برای سرمایه گذاری نیازمند بسترسازی مناسب برای رشد اقتصادی هستیم که از سوی سیاست گذاران اقتصادی صورت می‌گیرد گفت: شفاف سازی باید به گونه‌ای باشد که مسئولیت رقابتی ذاتی صنایع در آن دیده شود.
عیوضلو با بیان اینکه ثبات مالی از حمله مسائل مدنظر اقتصاددانان دنیا است، گفت: یک سیستم مالی زمانی می‌تواند با ثبات باشد که نوسانات را به طور مناسب کنترل کند و در مقابل نوسانات ماندگار باشد.
وی گفت: بازار مالی زمانی می‌تواند در یک سیستم با ثبات مالی فعالیت کند که دارایی مالی بدون انحراف با اهمیت از ارزش‌های ذاتی معامله شود و مشارکت کنندگان آن بازار با اطمینان نسبی نسبت به مبادله دارایی‌ها اقدام کنند.
عیوضلو با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است، افزود: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.
وی معتقد است که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به بازار سهام توجه ویژه‌ای دارد.
عیوضلو تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بین حرکت بازار سهام و انتظارت سیاست‌گذار پولی به این دلیل رابطه وجود دارد که بازار سرمایه محرک اقتصاد و تولید است و نیز بازار سرمایه قدرت پیش‌بینی‌کننده خوبی از متغیر‌های اقتصادی را دارد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2789673