توزیع گوشت قرمز منجمد در میادین/گوشت گوساله و گوسفندی کیلویی چند؟

وی افزود: همچنین قیمت مصرف کننده گوشت گوساله ران ۱۵۵ هزار تومان، سردست ۱۵۰ هزار تومان، گردن ۱۵۰ هزار تومان، قلوه‌گاه ۱۳۰ هزار تومان، راسته ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712691/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C

محسن شیراوند در مورد قیمت گوشت گوساله و گوسفند منجمد عرضه شده در میادین میوه و تره بار گفت: قیمت مصرف کننده گوشت گوسفندی ران ۱۵۵ هزار تومان، کف دست ۱۴۵ هزار تومان، گردن ۱۳۵ هزار تومان،راسته ۱۴۰ هزار تومان، قلوه‌گاه ۱۳۰ هزار تومان است.